Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea unui post de  economist  in cadrul Serviciului Contabilitate.

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diploma de studii pentru profesia de economist in profilul stiinte economice;
 • Să deţină experienţă în muncă de minim 3 ani;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor specifice de contabilitate, Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).
 • Constituie avantaj experienta in cadrul unor societati de constructii
 • Candidatii ale caror dosare vor fi declarate admise, vor sustine proba scrisa si ulterior, candidatii declarati admisi la proba scrisa vor sustine un interviu.

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • Copia cartii de munca (daca este cazul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de      

23.07.2021, ora 14.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.

Sari la conținut