Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea unui post de  administrator patrimoniu  in cadrul Serviciului Tehnic.

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diploma de studii licenta in domeniul economie/stiinte juridice;
 • Să deţină experienţă efectiva în muncă de minim 10 ani;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).
 • Buna capacitate de comunicare
 • Buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu
 • Sa detina cunostinte temeinice privind administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale

Constituie avantaj experienta:

   – in functia de administrator patrimoniu

   – in domeniul achizitiilor publice

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de      

31.08.2021, ora 14.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

 

Sari la conținut