Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

SC CONFORT URBAN SRL angajeaza:

– 1 post de conducator auto – macaragiu in cadrul Compartimentului ridicari auto

Conditii generale:

  • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
  • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
  • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
  • d) are capacitate deplina de exercitiu
  • e) are o stare de sanitate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
  • f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice postului
  • g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

  • permis de conducere cat. B, C, E, autorizatie de macaragiu, atestat profesional transport marfa, card tahograf;

     In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
· Diplome/Certificatele de pregatire profesionala (copii conforme cu originalul);
· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
· CV (în original);
· 1 recomandare (in original)
· Adeverinta medicala (in original)
· Cazier judiciar (in original)
     Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane, incepand cu data de 19.04.2022. Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

 

Sari la conținut