Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

SC CONFORT URBAN SRL angajeaza muncitori necalificati in cadrul Serviciului spatii verzi

Conditii generale:

  • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
  • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
  • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
  • d) are capacitate deplina de exercitiu
  • e) are o stare de sanitate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
  • f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

      Se ofera salariu atractiv si bonuri de masa,

      Program de lucru luni-vineri interval orar 7.00-15.30 – include pauza de masa

      In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);

· Adeverinta medicala (in original)

. Acte de la fostul loc de munca

. Acte doveditoare ale vechimii in munca

Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane, zilnic de luni pana vineri, orele 7.30-15.30.
Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

Sari la conținut