Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

SC CONFORT URBAN SRL angajeaza 2 (doi) muncitori necalificati – ingrijitori in cadrul Serviciului capturare, transport, ingrijire caini fara stapan

Conditii generale:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • d) are capacitate deplina de exercitiu
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice:

 • rezistenta la munca fizica

Se ofera salariu atractiv si bonuri de masa,

Program de lucru luni-vineri interval orar 7.00-15.30 – include pauza de masa

In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Adeverinta medicala (in original)
 • Acte de la fostul loc de munca
 • Acte doveditoare ale vechimii in munca

Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane, zilnic de luni pana vineri, orele 7.30-15.30.
Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

Sari la conținut