Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea:

– unui post de inginer/juridic in cadrul Serviciului Tehnic

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • absolvent/a de studii superioare şi să deţină diploma de licenta in domeniul stiinte ingineresti – constructii sau stiinte juridice;

Conditii generale:

 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).
 • Buna capacitate de comunicare
 • Experienta si buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu
 • Sa detina cunostinte temeinice privind administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale
 • Constituie avantaj experienta in domeniul constructiilor

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 31.08.2022, ora 14.

Data concursului: 05.09.2022, ora 9.00

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.

Sari la conținut