Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea:

 • unui post de technician cadastru in cadrul Serviciului Proiectare

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • absolvent/a de studii superioare şi să deţină diploma de licenta;
  absolvent/a de cursuri in domeniul topo-cadastru;

Conditii generale:

 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, Autocad, Topolt, Proflt, Toposys, etc.).
 • Cunostinte GIS
 • Buna capacitate de comunicare
 • Experienta si buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu
 • Constituie avantaj experienta in domeniul constructiilor

     În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :
– Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
– Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
– Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
– CV (în original);
– Adeverinţă medicală (în original);
– Cazier judiciar (în original).

      Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 24.10.2022, ora 14.
     Data concursului:

 • 31.10.2022, ora 9.00 – proba scrisa
 • 01.11.2022, ora 9.00 – proba pratica


     Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

Bibliografie technician cadastru

1.Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*)

3.Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administraţiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Măsurători terestre – Fundamente vol.l, modulul C – Topografie, BUCUREŞTI, MATRIX ROM, 2002.

5. Măsurători terestre – Fundamente’ vol.ll, modulul E – Cadastru, BUCUREŞTI, MATRIX ROM, 2002.

6. Măsurători terestre – Fundamente’ voI.III, modulul 1, BUCUREŞTI, MATRIX ROM, 2002.

7. Ghid de rezolvare a problemelor de topografie, R. Manea, D. Iordan, M. C. Călin, Cartea Universitară, Bucureşti, 2007.

8. Topografie şi desen tehnic, C. Deaconescu, D. Anghelina, A. Barsan, A. lonasec, 1. Vieru, Z. Metes, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979.

9.Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24-97, din 28.11.1997

Sari la conținut