Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la testare/examen/concurs pentru ocuparea:

– unui post de  tehnician  in cadrul Serviciului Sistematizare si Siguranta rutiera.

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Studii medii/scoala profesionala/curs de calificare profesionala profil energetic/electric/electronic/automatizari sau similar cu diploma in domeniu.
 • Cunostinte temeinice specific studiilor
 • Notiuni sisteme automatizari
 • Cunostinte utilizare calculator

Testarea va consta in sustinerea unei probe practice si a unui interviu in data de 14.11.2022.

– unui post de  inginer  in cadrul Serviciului Sistematizare si Siguranta rutiera.

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diploma de studii licenta in domeniul stiinte ingineresti;
 • Să deţină experienţă minim 3 ani in domeniul studiilor;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint etc.).
 • Buna capacitate de comunicare
 • Buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu
 • Experienta in intocmirea situatiilor de plata, rapoarte, alte documente

Testarea va consta in sustinerea unei probe scrise 14.11.2022 si a unui interviu in data de 15.11.2022

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 11.11.2022, ora 14. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

   BIBLIOGRAFIE

       pentru ocuparea postului de inginer  in cadrul Serviciului Sistematizare si Siguranta rutiera

 1. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. OG nr.907/2016 privind etepele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare  
 4. SR 1848-1/2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare
 5. SR 1848-2/2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare §i mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice
 6. SR 1848-3/2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire
Sari la conținut