Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la testare/examen/concurs pentru ocuparea: unui post de  economist cu atributii CFG

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diploma de licenta in domeniul economic;
 • Să deţină experienţă in Control financiar de gestiune si/sau audit;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, programe contabilitate etc.).
 • Buna capacitate de comunicare
 • Buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu

Testarea va consta in sustinerea unei probe scrise  in data de 16.12.2022, ora 9 si a unui interviu in data de 19.12.2022, ora 9.

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Recomandare (in original)
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de  13.12.2022, ora 14.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

   BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de economist cu atributii de Control financiar preventiv

 1. OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 5. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 6. Ordinul nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standadele Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propria
 8. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
 9. Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016
 10. Ordin nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea Controlului financiar preventive si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar propriu.
 11. HG 1151/2012 pentru Aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune
 12. OG 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv
 13. OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici
 14. OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative
 15. OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici  ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara
 16. OUG 109/2011 privind guvernanta intreprinderilor publice.
Sari la conținut