Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

SOCIETATEA CONFORT URBAN SRL angajeaza muncitori necalificati in cadrul Serviciului spatii verzi.

Conditii generale:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
b) cunoaste limba romana scris si vorbit
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
d) are capacitate deplina de exercitiu
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

     Se ofera salariu atractiv si bonuri de masa,
     Program de lucru luni-vineri interval orar 7.00-15.30 – include pauza de masa

     In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

  • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
  • Adeverinta medicala (in original)
  • Acte de la fostul loc de munca
  • Acte doveditoare ale vechimii in munca

     Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane, zilnic de luni pana vineri, orele 7.30-15.30. Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

Sari la conținut