Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea pe perioada determinata (3 luni):

 • 1 post coordonator echipe in cadrul Serviciului spatii verzi

Condiţii generale in vederea participarii la selectia dosarelor/concurs:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania

b) cunoaste limba romana scris si vorbit

c) are varsta minima reglementata de prevederile legale

d) are capacitate deplina de exercitiu

e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

–    Condiţii suplimentare:

– absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă in domeniu;

– permis de conducere si experienta in munca de cel putin 2 ani, bune abilitati de interactionare si comunicare cu oamenii;

 • In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
  Diplome/Certificatele de pregatire profesionala (copii conforme cu originalul);
  · Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
  · CV (în original);
  · 1 recomandare (in original)
  · Adeverinta medicala (in original)
  · Cazier judiciar (in original)
  Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane in perioada 22.06.-30.06.2023.

Data concursului: 05.07.2023, ora 9. Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

BIBLIOGRAFIE

      Pentru ocuparea postului de coordonator echipe – Serviciul spatii verzi

 1. Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr.348/2003 a pomiculturii, cu completările și modificările ulterioare
 3. HCL nr.184/2013 privind imbunatatirea activitatii de gospodarire, protectia mediului, intretinere si infrumusetare a municipiului Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Normative privind administrarea si intretinerea spatiilor verzi
Sari la conținut