Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț angajare

Facebook
WhatsApp

„Societatea Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la testare/examen/concurs pentru ocuparea:

– unui post de  economist in cadrul Serviciului financiar contabil

      Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Să fie absolventi de studii superioare şi să deţină diploma de licenta in domeniul economic;
 • Să deţină experienţă pentru o perioadă de minimum 5 ani in funcția de economist/contabil sau altă funcție similară cu responsabilități în inregistrarea documentelor financiar-contabile și verificarea lucrărilor efectuate;
 • Constituie avantaj experiența într-o societate ce realiza și activități de producție ;
 • Capacitate de analiză, atenție distributivă, viteză de lucru, atitudine pozitivă ,spirit de echipă, inițiativă și atenție la detalii;
 • Să dețină cunoștințe solide de legislație aplicabilă în domeniul financiar-contabil;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, programe contabilitate etc.).

     Descrierea job-ului:

 • Înregistrează în programul de contabilitate miscări de stocuri pe centrul de cost aferent (intrări de materiale și consumuri aferente) ;
 • La sfârșitul lunii verifică împreună cu gestionarul stocul de materiale prin compararea fișelor de magazie cu situația din contabilitate;
 • Înregistrează facturi aferente serviciilor prestate de furnizorii societății;
 • Verifică la închiderea fiecărei luni operațiunile efectuate.
 • Participă la activitatea de audit financiar, furnizează echipei de audit situații solicitate, copii după documente solicitate;
 • Participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului;

     Testarea va consta în susținerea unei probe scrise  în data de 29.09.2023, ora 9 și a unui interviu în data de 05.10.2023, ora 9. Vor participa la interviu doar candidații ce vor obține minimum nota 7 la testarea scrisă.

     În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Recomandare (in original)
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

     Dosarele se depun la sediul societăţii, etj.1, la Biroul Resurse Umane până pe data de 26.09.2023, ora 14.

     Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

BIBLIOGRAFIE

       pentru ocuparea postului de economist in cadrul Serviciului financiar contabil

 1. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 4. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 5. Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind Situațiile Financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.
 6. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
 7. OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative
 8. OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici  ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara
Sari la conținut