Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț concurs

Facebook
WhatsApp

Societatea Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participarii la examen/concurs pentru ocuparea postului de expert achizitii publice, Serviciului aprovizionare, achizitii, contracte și administrare – Compartiment achizitii..
     Candidatul  pentru postul de expert achizitii publice  trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • absolvent de studii superioare;
 • specializare in domeniul achizitiilor publice;
 • cunostinte temeinice de legislatie privind procedurile de achizitii publice;
 • competente bune de operare PC (suita Office)
 • competente bune de operare cu solutii software specifice ( SEAP, monitorizarea achizitiilor publice)
 • minutiozitate si rigoare in activitate.

     In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 • Diplome/Certificatele de pregatire profesionala (copii conforme cu originalul);
  · Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
  · CV (în original);
 • Adeverinta medicala (in original)
 • Cazier judiciar (in original)

     Dosarele se depun la sediul societatii, la Biroul Resurse Umane, zilnic de luni până vineri, între orele 08,00 – 14,00, pana la data de 13.10.2023. Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

     Data concursului:18.10.2023, ora 9.00

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Expert Achiziții Publice

 1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și mpodificările ulterioare
 2. HOTĂRÂREA 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările și mpodificările ulterioare
 3. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Sari la conținut