Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț concurs

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la examen/concurs pentru ocuparea pe perioada determinata (3 luni):

 • 1 posturi inspector in cadrul Serviciului parcari (atributii de verificare plata tarif parcare)

Condiţii generale in vederea participarii la selectia dosarelor/concurs:

 • a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 • b) cunoaste limba romana scris si vorbit
 • c) are varsta minima reglementata de prevederile legale
 • d) are capacitate deplina de exercitiu
 • e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 • f) nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit

    –    Condiţii suplimentare:

– absolvenţi de studii medii şi să deţină diplomă in domeniu;

– permis de conducere si bune abilitati de interactionare si comunicare cu oamenii;

–  constituie avantaj: cunoasterea limbii engleze, nivel mediu, a legislatiei in domeniul circulatiei pe drumurile publice, inclusiv a reglementarilor aprobate la nivelul autoritatilor locale cu privire la regimul parcarilor pe raza teritoriala a municipiului Constanta.

 • In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
  Diplome/Certificatele de pregatire profesionala (copii conforme cu originalul);
  · Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
  · CV (în original);
  · 1 recomandare (in original)
  · Adeverinta medicala (in original)
  · Cazier judiciar (in original)
  Dosarele se depun la sediul societatii din mun. Constanta, str. Varful cu dor nr.10, Biroul Resurse Umane in perioada 23.05-27.05.2024.

Data concursului: 30.05.2023, ora 9.
Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.

BIBLIOGRAFIE pentru postul de inspector in cadrul Serviciului parcari

(atributii de verificare plata tarif parcare) :

 1. OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. HCL nr.123/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a parcarilor publice din municipiul Constanta, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr.70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind opratiunile de incasari si plati in numerar, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. OMFP nr.2634/2015- documente financiar contabile – norme de intocmire, de utilizare, modele;
Sari la conținut