Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț concurs

Facebook
WhatsApp

„Societatea Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 10, anunţă selecţie de dosare, în vederea participarii la examen/concurs pentru ocuparea postului de expert achizitii publice, Serviciului aprovizionare, achizitii și contracte – Compartiment achizitii..
     Candidatul pentru postul de expert achizitii publice trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  • absolvent de studii superioare;
  • specializare in domeniul achizitiilor publice;
  • cunostinte temeinice de legislatie privind procedurile de achizitii publice;
  • competente bune de operare PC (suita Office)
  • competente bune de operare cu solutii software specifice ( SEAP, monitorizarea achizitiilor publice)
  • minutiozitate si rigoare in activitate.

     In vederea selectiei, candidatul va depune un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:
· Diplome/Certificatele de pregatire profesionala (copii conforme cu originalul);
· Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
· CV (în original);
· Adeverinta medicala (in original)
· Cazier judiciar (in original)
     Dosarele se depun la sediul societatii, la Serviciul adm., fin-contab, resurse umane pana la data de 05.06.2024.
     Relatii la telefon 0241/672299, tasta 7.
     Data concursului:10.05.2024, ora 9.00
     Dosarele se depun la sediul societăţii, între orele 08,00 – 14,00.

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de Expert Achiziții Publice

  1. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările și mpodificările ulterioare
  2. HOTĂRÂREA 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările și mpodificările ulterioare
  3. Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Sari la conținut