Program: Luni - Vineri 7:30 - 15:30

Anunț concurs

Facebook
WhatsApp

„S.C. Confort Urban S.R.L., cu sediul în Constanţa, Str. Vârful cu Dor nr.10, anunţă  selecţie de dosare, în vederea participării la testare/examen/concurs pentru ocuparea:

– unui post de  referent in cadrul Compartimentului devize, contracte

Candidatii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :

 • Să fie absolventi de studii medii/superioare şi să deţină diploma de bacalaureat/licenta;
 • Să deţină cunoştinţe în domeniul operării calculatoarelor (cunoaşterea programelor Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint, programe contabilitate etc.).
 • Buna capacitate de comunicare
 • Buna cunoastere a mecanismelor institutionale si procedurile aferente derularii acestora si a prevederilor legale in domeniu

Testarea va consta in sustinerea unei probe scrise  in data de 14.06.2024, ora 9.

În vederea selecţiei, candidaţii vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente :

 • Diploma de studii (copie conformă cu originalul);
 • Actul de identitate (copie conformă cu originalul);
 • Carnet de munca/Adeverinţe de vechime (copie conformă cu originalul);
 • CV (în original);
 • Recomandare (in original)
 • Adeverinţă medicală (în original);
 • Cazier judiciar (în original).

Dosarele se depun la sediul societăţii până pe data de  12.06.2024, ora 14.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0241/672299, tasta 7.”

BIBLIOGRAFIE

       pentru ocuparea postului de referent in cadrul Compartimentului devize/contracte

 1. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 2. Ordinul nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 3. Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor propria
 4. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice
 5. Hotararea nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.98/2016
 6. OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici  ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara
 7. OUG 109/2011 privind guvernanta intreprinderilor publice.
 8. nr.57/2018 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sari la conținut