Anunțuri Achiziții

Anunț achiziție

SC CONFORT URBAN SRL a publicat documentația de atribuire privind: Achiziția unui Studiu de Fezabilitate pentru proiectul – Sistem Integrat Adaptiv de Management al Traficului și Prioritizare a Transportului Public.

Detalii »

Anunț achiziție

SC CONFORT URBAN SRL a publicat documentația de atribuire privind: ”Achiziție de lucrări de foraj orizontal dirijat pentru subtraversări”.

Detalii »