Conducerea Societății

Director General provizoriu (cf. Decizie 313/16.02.2022) – ing. Stere HIRA     〈 CV
Director Adjunct – ing. Alexandru Ștefan BICĂ     〈 CV
Director Economic provizoriu (cf. Decizie 313/16.02.2022) – ec. Brândușa Mădălina MĂRGĂRIT     〈 CV
Componența Consiliului de Administrație al SC Confort Urban SRL
definitiv conform HCL 184/27.04.2023
Președinte C.A. – Damian Ionel     〈 CV
Membru C.A. – Hira Stere     〈 CV
Membru C.A. – Căliminte Horia Marius     〈 CV
Membru C.A. – Timofte Alexandru Marius     〈 CV
Membru C.A. – Zarcu Mihaela     〈 CV