Conducerea Societății

Director General (cf. Decizie 329/21.12.2023) – ing. Stere HIRA 〈 CV
Director Economic provizoriu (cf. Decizie 325/27.09.2023) – ec. Brândușa Mădălina MĂRGĂRITCV
Componența Consiliului de Administrație al SC Confort Urban SRL
definitiv conform HCL 184/27.04.2023
Președinte C.A. – Damian IonelCV
Membru C.A. – Hira StereCV
Membru C.A. – Căliminte Horia MariusCV
Membru C.A. – Timofte Alexandru MariusCV
Membru C.A. – Zarcu MihaelaCV