Despre Societate

Experiență din 1975

Societatea Comercială „Confort Urban” SRL Constanța este: persoană juridică română – având formă juridică de societate cu răspundere limitată și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul.

S.C. „Confort Urban” S.R.L. se constituie în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a Legii nr. 69/1991 privind administrația publică locală, ca urmare a aplicării Legii nr. 135/1994 prin care s-a adoptat O.G. nr. 65/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local și a Hotărârii nr. 717/1995 a Consiliului Local Municipal Constanța.

Confort Urban a fost fondată în 1975

Societatea există și funcționează cu aceleași domenii de activitate din anul 1975, dar sub denumirea de S.C.I.L. „Confort Urban” S.R.L. funcționează din anul 1997 prin reorganizarea regiilor de interes local.

Ulterior Confort Urban a devenit societate comercială conform dispozițiilor legale.

SC Confort Urban SRL este în subordinea Consiliului Local al Municipiului Constanța.

Confort Urban obiect de activitate

- Obiectul de activitate principal cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- Obiectul secundar de activitate:

  • Fabricarea betonului;
  • Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
  • Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești, n.c.a.
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - prestări parcări auto
  • Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

SC Confort Urban SRL

Număr de înmatriculare în Registrul comerțului: J13/699/1997

Cod fiscal (C.U.I.): RO 1875349

Contul: RO95 RNCB 0114 0320 5570 0001

Banca: BCR sucursala CONSTANȚA

Capital social: 45.680.240 lei

Descarcă CUI (.pdf)